Będzie jeszcze ładniej, to dopiero początek !

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu dzisiejszym wykonaliśmy nasadzeń 10 drzewek typu Catalpa, które Prezes Zarządu  otrzymał w prezencie dla Naszej Spółdzielni od zaprzyjaźnionej Firmy – w ramach dobrej współpracy.

CATALPA kulista to wyjątkowo ozdobne drzewo liściaste o wyglądzie bardzo przypominającym egzotyczne rośliny, której szczególną cechą są przepiękne liście w kształcie serca i kulistej koronie. Tym samym, nasze zasoby stają się coraz ładniejsze i zieleńsze. W dalszych planach następne nasadzenia i modernizacja placów zabaw.

Catalpa w dniu dzisiejszym                         Catalpa w późniejszym czasie i właściwej pielęgnacji

                        

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek”

Krzysztof Łach

Najważniejsze to Bezpieczeństwo Mieszkańców !

Szanowni Państwo !

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Naszych Mieszkańców, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek” zlecił przeprowadzenie odkażania Naszych zasobów atestowanym preparatem do zwalczania bakterii i wirusów z grupy MERS i SARS, w tym SARS-CoV-2. Preparat stosowany min. w Szpitalach i podmiotach użyteczności publicznych opierany na zaleceniach WHO oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Dezynfekcja przeprowadzana metodą zamgławiania (wewnątrz) i metoda maszynowego oprysku (na zewnątrz). Stosowane produkty posiadają stosowne pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr 8007/20
i nr 8010/20.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek”

Krzysztof Łach

    

    

Remont chodnika ul. Ossolińskich 1-7

Szanowni Mieszkańcy,

Kontynuujemy inwestycję dla Naszych Mieszkańców celem poprawienia bezpieczeństwa, estetyki i porządku. Poniżej zdjęcia z rozpoczętych w dniu 14.04.2020 r. prac remontowych chodnika przy ul. Ossolińskich 1-7.

Kolejnym elementem będzie wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych i linii pomocniczych na parkingach Spółdzielni.

Prace w trakcie (16.04.2020 r.)

 

Inwestycja zakończona sukcesem w dniu 5 maja 2020 r. 

                    

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielony Zakątek”

Krzysztof Łach

Prace termomodernizacyjne ul. Prozy 1-13 _ przegląd postępu prac.

Informacje dotyczące zatwierdzonych taryf opłat dostawców mediów.

 

Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr IV_75_2019 RADY MIASTA GLIWICE z dn. 28.03.2019

l.p. Rodzaj opłaty Jednostka miary wartość do 31/12/2019 wartość od 1/01/2020
1 dla lokali mieszkaniowych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2 zł netto/m2 0,55 zł 0,68 zł
2 dla lokali mieszkaniowych za powierzchnię powyżej 60 m2 zł netto/m2 0,43 zł 0,52 zł
Zmiany dotyczące taryfy za ciepło – PEC Gliwice
PEC decyzja 10.02.2020 r.
l.p. Rodzaje cen I stawek opłat Jednostka miary wartość do 29/02/2020 wartość od 1/03/2020
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł netto/MW 124 088,93 zł 130 638,88 zł
2 Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną zł netto/WM/m-c 10 340,74 zł 10 886,57 zł
3 Cena ciepła zł netto/GJ 31,52 zł 33,55 zł
Zmiany opłaty za wodę i ścieki – PWiK
l.p. Rodzaj opłaty Jednostka miary wartość do 24/05/2020 wartość od 25/05/2020
1 Cena za 1 m3 wody dla Gospodarstw Domowych zł netto/m3 4,71 zł 4,85 zł
2 Cena za 1 m3 odprowadzenia ścieków zł netto/m3 6,72 zł 6,86 zł

Szanowni Mieszkańcy,

Po 15 latach klatki schodowe i piwnice przy ul. Ossolińskich 1-7 doczekały się odnowienia, usuwamy kolejne nieprawidłowości. Sukcesywnie będziemy odnawiać również inne nieruchomości.

Z poważaniem

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni

 

Zdjęcia przed remontem.

Zasady nasadzeń drzew i krzewów w SM „Zielony Zakątek”

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni cieszą się z Państwa inicjatyw sadzenia drzew i krzewów wokół nieruchomości, jednak w trosce o wspólne dobro przedstawiamy poniższej sugestie:

  • Przed zamiarem nabycia drzew, krzewów prosimy o kontakt ze Spółdzielnią celem ujednolicenia infrastruktury terenów zielonych.
  • By nie zacieniać mieszkań na niższych kondygnacjach w obrębie nieruchomości wyrażamy zgodę na sadzenie wyłącznie gatunków niskich drzew i nie bliżej niż 5m od elewacji budynku.
  • Z uwagi na możliwość uszkodzenia instalacji podziemnych nasadzenia wykonywać można wyłącznie w odległości 2m w rzucie poziomym od osi sieci podziemnej. W związku z powyższym nasadzenia drzew należy konsultować w dziale administracyjno-technicznym.
  • Do zabezpieczenia nasadzeń prosimy nie stosować zużytych opon samochodowych.

Przypomnienie o segregowaniu odpadów.

Szanowni Mieszkańcy

Ponownie przypominamy o konieczności segregowania odpadów komunalnych. Ponawiamy temat ponieważ stwierdzony podczas kontroli przez Urząd Miasta Gliwice brak segregacji wiąże się z nałożeniem na Zarządcę terenu mandatu czyli kary pieniężnej.

Zwracamy też uwagę na konieczności zgniatania plastikowych butelek i kartonów. Zajmują one wtedy mniej miejsca i pojemniki nie wymagają tak częstego opróżniania.

Segregacja odpadów to nasz wspólny interes. Poza dbaniem o wysokość ponoszonych przez nas wszystkich opłat, musimy zadbać też o ekologię i o środowisko w którym żyjemy.