Ogłoszenie o przetargu działek nr 850, 851, 852, 1239

09.09.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” ogłasza: Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek o nr:  850, 851, 852, 1239 o łącznej powierzchni 542 m2 – obręb Przyszówka. Nieruchomość objęta księgą wieczystą GL1G/ 00031239/7. Cena wywoławcza 119 999.00 zł brutto. Minimalna wartość postąpienia 1000 zł brutto. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni dnia 25.09.2019 r. o godzinie 11:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Prezes Spółdzielni Zielony Zakątek

Marzena Rojek

Ogłoszenie o przetargu działka nr 968

09.09.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” ogłasza: przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki o nr: 968 o powierzchni 3245 m2 – obręb Przyszówka. Nieruchomość objęta księgą wieczystą GL1G/00034269 /7. Cena wywoławcza 924 825.00 zł brutto. Minimalna wartość postąpienia 2000 zł brutto. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni dnia 25.09.2019 r. o godzinie 13:00.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Prezes Spółdzielni Zielony Zakątek

Marzena Rojek

Segregacja śmieci

23.07.2019

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Urząd Miasta Gliwice Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług na terenie miasta Gliwice kontrolowana bedzie jakość segregacji śmieci. W razie stwierdzenia złego gospodarowania odpadami wszczęte zostaną postępowania administracyjne mające na celu podwyższenie opłat za gospodarke komunalną. Przypominamy zatem, że segregacja śmieci to dbanie nie tylko o środowisko, ale i o wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych.