Dzienne archiwum: 12 listopada 2019

12.11.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” ogłasza: Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek o nr:  850, 851, 852, 1239 o łącznej powierzchni 542 m2 – obręb Przyszówka. Nieruchomość objęta księgą wieczystą GL1G/ 00031239/7. Cena wywoławcza 86.720,00 zł brutto. Minimalna wartość postąpienia 1000 zł brutto. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni dnia 28.11.2019 r. o godzinie 12:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Prezes Spółdzielni Zielony Zakątek

Marzena Rojek

Przetarg na sprzedaż działki 968 Przyszówka

12.11.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” ogłasza: przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki o nr: 968 o powierzchni 3245 m2 – obręb Przyszówka. Nieruchomość  niezabudowana objęta księgą wieczystą GL1G/00034269 /7. Cena wywoławcza 730 125,00 zł brutto . Minimalna wartość postąpienia 2000 zł brutto. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni dnia 28.11.2019 r. o godzinie 13:00. Przystępujących do przetargu zobowiązuje się do wpłacenia wadium w wysokości 2.000 na konto spółdzielni do dnia 25.11.2019. r. ostatecznie.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

 

Prezes Spółdzielni Zielony Zakątek

Marzena Rojek