Archiwum kategorii: Bez kategorii

Szanowni Mieszkańcy,

Po 15 latach klatki schodowe i piwnice przy ul. Ossolińskich 1-7 doczekały się odnowienia, usuwamy kolejne nieprawidłowości. Sukcesywnie będziemy odnawiać również inne nieruchomości.

Z poważaniem

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni

 

Zdjęcia przed remontem.

Zasady nasadzeń drzew i krzewów w SM „Zielony Zakątek”

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni cieszą się z Państwa inicjatyw sadzenia drzew i krzewów wokół nieruchomości, jednak w trosce o wspólne dobro przedstawiamy poniższej sugestie:

  • Przed zamiarem nabycia drzew, krzewów prosimy o kontakt ze Spółdzielnią celem ujednolicenia infrastruktury terenów zielonych.
  • By nie zacieniać mieszkań na niższych kondygnacjach w obrębie nieruchomości wyrażamy zgodę na sadzenie wyłącznie gatunków niskich drzew i nie bliżej niż 5m od elewacji budynku.
  • Z uwagi na możliwość uszkodzenia instalacji podziemnych nasadzenia wykonywać można wyłącznie w odległości 2m w rzucie poziomym od osi sieci podziemnej. W związku z powyższym nasadzenia drzew należy konsultować w dziale administracyjno-technicznym.
  • Do zabezpieczenia nasadzeń prosimy nie stosować zużytych opon samochodowych.

Przypomnienie o segregowaniu odpadów.

Szanowni Mieszkańcy

Ponownie przypominamy o konieczności segregowania odpadów komunalnych. Ponawiamy temat ponieważ stwierdzony podczas kontroli przez Urząd Miasta Gliwice brak segregacji wiąże się z nałożeniem na Zarządcę terenu mandatu czyli kary pieniężnej.

Zwracamy też uwagę na konieczności zgniatania plastikowych butelek i kartonów. Zajmują one wtedy mniej miejsca i pojemniki nie wymagają tak częstego opróżniania.

Segregacja odpadów to nasz wspólny interes. Poza dbaniem o wysokość ponoszonych przez nas wszystkich opłat, musimy zadbać też o ekologię i o środowisko w którym żyjemy.

12.11.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” ogłasza: Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek o nr:  850, 851, 852, 1239 o łącznej powierzchni 542 m2 – obręb Przyszówka. Nieruchomość objęta księgą wieczystą GL1G/ 00031239/7. Cena wywoławcza 86.720,00 zł brutto. Minimalna wartość postąpienia 1000 zł brutto. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni dnia 28.11.2019 r. o godzinie 12:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Prezes Spółdzielni Zielony Zakątek

Marzena Rojek

Przetarg na sprzedaż działki 968 Przyszówka

12.11.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielony Zakątek” ogłasza: przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki o nr: 968 o powierzchni 3245 m2 – obręb Przyszówka. Nieruchomość  niezabudowana objęta księgą wieczystą GL1G/00034269 /7. Cena wywoławcza 730 125,00 zł brutto . Minimalna wartość postąpienia 2000 zł brutto. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni dnia 28.11.2019 r. o godzinie 13:00. Przystępujących do przetargu zobowiązuje się do wpłacenia wadium w wysokości 2.000 na konto spółdzielni do dnia 25.11.2019. r. ostatecznie.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

 

Prezes Spółdzielni Zielony Zakątek

Marzena Rojek

Zarząd SM przypomina o segregacji odpadów komunalnych

24.10.2019

Szanowni Mieszkańcy

Ponownie przypominamy o konieczności segregowania odpadów komunalnych. Ponawiamy temat ponieważ stwierdzony podczas kontroli przez Urząd Miasta Gliwice brak segregacji  wiąże się z nałożeniem na Zarządcę terenu mandatu czyli kary pieniężnej.

Obecna, zdeklarowana przez Spółdzielnie stawka za odpady komunalne segregowane wynosi w zależności od metrażu mieszkania od 15 gr/m2 do 55 gr/m2,  co w porównaniu do stawki odpadów komunalnych niesegregowanych od 0,50 gr/m2 do 2.00zł/m2 zł jest opcją korzystniejszą. Jednak zachowanie korzystniejszych stawek obwarowane jest niezbędną i konieczną segregacją odpadów przez każdego z Mieszkańców. Jeśli kontrola urzędu wykaże zaniedbania w tym temacie musimy liczyć się w przypadku spółdzielni z tak zwaną odpowiedzialnością zbiorową tj. wszystkich mieszkańców osiedla.

Zwracamy też uwagę na konieczności zgniatania plastikowych butelek i kartonów. Zajmują  one wtedy mniej miejsca i pojemniki nie wymagają  tak częstego opróżniania.

Segregacja odpadów to nasz wspólny interes. Poza dbaniem o wysokość ponoszonych przez nas wszystkich opłat, musimy zadbać też o ekologię i o środowisko w którym żyjemy.

 

Informacja

23.10.2019

W związku z zapytaniami ze strony Mieszkańców informujemy, że od października 2019 r.          za czystość na klatkach schodowych oraz na terenach zewnętrznych odpowiada  Firma Sprzątająca.

Wymiana wodociągów

23.10.2019

Od września 2019 r. na osiedlu realizowana jest inwestycja PWiK  związana z wymianą wodociągów oraz przyłączy do budynków. Zakończono już prace przy ul. Prozy 1-13, na etapie końcowym są  prace przy ul. Ossolińskich 40-50. Kolejna wymiana przewidziana jest przy          ul. Prozy 17-23. Planowany termin zakończenia prac to koniec listopada 2019 r. Wszelkie uszkodzenia, w tym opasek budynków lub uszkodzenia terenu będą usunięte  przed zakończeniem i odbiorem prac.

Uwaga dziki !

23.10.2019

Uwaga Mieszkańcy, na osiedlu  pojawiły się dziki, zwierzęta żerują w okolicach ulic: Ossolińskich 40-50,  Prozy 1-13 i Poezji (droga wzdłuż lasu), ślady ich bytności widać na terenach zielonych      wokół budynków mieszkalnych.

Prosimy o zachowanie ostrożności i nie dokarmianie zwierząt. Zgodnie z informacjami jakie pozyskaliśmy od Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gliwicach sytuacja będzie monitorowana i zostaną podjęte odpowiednie działania.