Segregacja śmieci

23.07.2019

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Urząd Miasta Gliwice Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług na terenie miasta Gliwice kontrolowana bedzie jakość segregacji śmieci. W razie stwierdzenia złego gospodarowania odpadami wszczęte zostaną postępowania administracyjne mające na celu podwyższenie opłat za gospodarke komunalną. Przypominamy zatem, że segregacja śmieci to dbanie nie tylko o środowisko, ale i o wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych.