Rada Nadzorcza

  • Justyna Fijałkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Teresa Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Marzena Rojek – Członek Rady Nadzorczej (Oddelegowanie do Zarządu)
  • Michał Drewniok – Członek Rady Nadzorczej
  • Kontakt z Radą Nadzorczą:
  • tel. 790-588-538
  • email: rada.zielonyzakatek@o2.pl