Zarząd

Marzena Rojek – Pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu

Katarzyna Potęga – Pełnomocnik

Marek Fijałkowski – Pełnomocnik